The role of past and present landscape on plant invasion in the Mediterranean coast

Basnou C, Iguzguiza J, Pino J (2012) The role of past and present landscape on plant invasion in the Mediterranean coast. NEOBIOTA 2012 Halting Biological Invasions in Europe: from Data to Decisions, 7th European Conference on Biological Invasions. Pontevedra. 12-14 Septembre. (comunicació oral).

Análisis del estado de invasión por especies exóticas en Cataluña.

Andreu J, Pino J (2012) Análisis del estado de invasión por especies exóticas en Cataluña. EEI 2012, 4º Congreso Nacional Sobre Especies Exóticas Invasoras. Pontevedra, 10-11 setembre (comunicació oral).

Anàlisi en el marc del SITxell dels canvis en el paisatge (1956-2005) i de la seva repercussió en la conservació dels espais naturals protegits de la província de Barcelona

Pino J, Basnou C (2012) Anàlisi en el marc del SITxell dels canvis en el paisatge (1956-2005) i de la seva repercussió en la conservació dels espais naturals protegits de la província de Barcelona. Informe inèdit. Diputació de Barcelona. Area d’Espais Naturals.

Análisis preliminar del estado de invasión de los ecosistemas acuáticos de Cataluña.

Andreu J, Pino J, Rodríguez-Labajos B, Munné A, Gassó N (2009) Análisis preliminar del estado de invasión de los ecosistemas acuáticos de Cataluña. 3º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Zaragoza, 11 novembre (comunicació oral).

Paràmetres de l'aigua associats a canvis en l'alçada dels canyissars del Delta del Llobregat.

Pino J, de Roa E, Lucena JR (2006) Paràmetres de l'aigua associats a canvis en l'alçada dels canyissars del Delta del Llobregat. Spartina. Butlletí Naturalista del Delta del Llobregat. Núm. 5

La trencadalla, una raresa botànica al delta del Llobregat.

de Roa E, Pino J (2000) La trencadalla, una raresa botànica al delta del Llobregat. El Fartet. Revista naturalista del Centre per a la Investigació i Salvaguarda dels Espais Naturals (CISEN). Desembre de 2000, nº 5.

Ecologia del paisatge: perspectives per a la conservació.

Rodà F, Pino J (1999) Ecologia del paisatge: perspectives per a la conservació. In Parcs naturals, més enllà dels límits. Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 34-47.

Análisis mediante SIG de la relación entre estructura del paisaje y riqueza de especies de aves en un área perimetropolitana de Barcelona.

Pino J, Ribas J, Pons X, Rodà F (1998) Análisis mediante SIG de la relación entre estructura del paisaje y riqueza de especies de aves en un área perimetropolitana de Barcelona. In Alegre P (ed) Tecnología Geográfica para el siglo XXI. Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, pp. 221-230.