El canvi climàtic altera l'activitat enzimàtica als sòls Mediterranis.

Sardans J, Peñuelas J, Estiarte M (2008) El canvi climàtic altera l'activitat enzimàtica als sòls Mediterranis. UAB Medi Ambient i Conservació

Estimación de la eficiencia del uso de la radiación en bosques mediterráneaos a partir de datos MODIS. Uso del Índixce de Reflectancia Fotoquímica (PRI).

Garbulsky MF, Peñuelas J, Ourcival JM, Filella I (2008) Estimación de la eficiencia del uso de la radiación en bosques mediterráneaos a partir de datos MODIS. Uso del Índixce de Reflectancia Fotoquímica (PRI). Ecosistemas 17: 89-97.