Survey of the naturalised plants and vertebrates in peninsular Spain.

Vilà M, García-Berthou E, Sol D, Pino J (2001) Survey of the naturalised plants and vertebrates in peninsular Spain. Ecologia Mediterranea 27:55-67.

Effectes de la sequera sobre l'alzinar mediterrani a Prades.

Martínez-Vilalta J, Mangirón M, Ogaya R, Lloret F, Mastrantonio M, Piñol J, Sardans J, Terradas J, Peñuelas J (1999) Effectes de la sequera sobre l'alzinar mediterrani a Prades. Treb. Cent. Hist. Nat. Conca de Barberà 2:49-60

Conservación, uso y gestión de los sistemas forestales.

Terradas J (2001) Conservación, uso y gestión de los sistemas forestales. Reserva de la Biosfera de Urdaibai 58:37-41.

Senecio pterophorus DC., una nova espècie vegetal pel al Baix Llobregat.

Pino J (2001) Senecio pterophorus DC., una nova espècie vegetal pel al Baix Llobregat. Spartina 4:2.

Estat actual i dinàmica de les poblacions de trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al Delta del Llobregat.

Pino J, de Roa E (2001) Estat actual i dinàmica de les poblacions de trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al Delta del Llobregat. Spartina 4:1-25.

Arquitectura hidràulica, vulnerabilitat a l'embolisme i resistència a la sequera en plantes llenyoses.

Martínez-Vilalta J, Piñol J (1999) Arquitectura hidràulica, vulnerabilitat a l'embolisme i resistència a la sequera en plantes llenyoses. Orsis 14:129-157.

Diagnostic de la situation de Centaurea corymbosa (Asteraceae), endémique du massif de la Clape (Aude, France).

Riba M, Colas B, Fréville H, Henry J-P, Mignot A, Petit C, Ronce O, Olivieri I (2001) Diagnostic de la situation de Centaurea corymbosa (Asteraceae), endémique du massif de la Clape (Aude, France). Bocconea 13:173-179.

Reducció de l'erosionabilitat d'un alfisol mitjançant l'ús de fangs de depuradora o d'adobs minerals per al desenvolupament de la coberta herbàcia.

Ortiz O, Alcañiz JM (2001) Reducció de l'erosionabilitat d'un alfisol mitjançant l'ús de fangs de depuradora o d'adobs minerals per al desenvolupament de la coberta herbàcia. Orsis 16:121-131.

Lasius platythorax Seifert, 1991 (Hymenoptera, Formicidae) in Spain.

Espadaler X, Prince A (2001) Lasius platythorax Seifert, 1991 (Hymenoptera, Formicidae) in Spain. Orsis 16:189-192.