Una nova ciència per entendre els ecosistemes: l'ecometabolòmica.

Rivas-Ubach A, Sardans J, Pérez-Trujillo M, Estiarte M, Peñuelas J (2012) Una nova ciència per entendre els ecosistemes: l'ecometabolòmica. Omnis Cellula 28: 5.

Intégration des effets du changement climatique sur les forêts méditerranéennes : observation, expérimentation, modélisation et gestion p. 351. Introducing the climate change effects on Mediterranean forest ecosystems: observation, experimentation, simul

Peñuelas J, Gracia C, Filella I, Jump A, Carnicer J, Coll M, Lloret F, Curiel J, Estiarte M, Rutishauser T, Ogaya R, LLusiá J, Sardans J (2010) Intégration des effets du changement climatique sur les forêts méditerranéennes : observation, expérimentation, modélisation et gestion p. 351. Introducing the climate change effects on Mediterranean forest ecosystems: observation, experimentation, simul ation and management . Forêt Méditerranéenne XXXI, nº 4 pp. 357. ISSN 0245-484X.

El canvi climàtic altera l'activitat enzimàtica als sòls Mediterranis.

Sardans J, Peñuelas J, Estiarte M (2008) El canvi climàtic altera l'activitat enzimàtica als sòls Mediterranis. UAB Medi Ambient i Conservació

Conseqüències ecològiques del canvi climàtic.

Estiarte M, Peñuelas J (2007) Conseqüències ecològiques del canvi climàtic. Serra D'Or 571-572: 49-51

Climate change effects on plants.

Peñuelas J, Estiarte M (2005) Climate change effects on plants. Vulcan Newsletter 4: 2-4.

Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Llusià J, Ogaya R, Ribas A, Llorens L, Mangiron M, Munné-Bosch S, Bruna P, Prieto P, Asensio D, Sardans J, Serrano L, Oliveira G, Castells E, Rodà F, Lloret F, Terradas J (2003) Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres. Treballs de la Societat Catalana de Biologia 54:65-84.

Excess carbon: the relationship with phenotypical plasticity in storage and defense functions of plants.

Estiarte M, Peñuelas J (1999) Excess carbon: the relationship with phenotypical plasticity in storage and defense functions of plants. Orsis 14:159-203.

Terpenoids and plant communication.

Llusià J, Estiarte M, Peñuelas J (1997) Terpenoids and plant communication. Butlletí de la Institució Catalana d´Història Natural 64:125 133.

Canvis en les concentracions de compostos secundaris i estructurals de base carbònica en resposta a l'increment de CO2 atmosfèric i a la disponibilitat de nutrients.

Estiarte M, Peñuelas J (1997) Canvis en les concentracions de compostos secundaris i estructurals de base carbònica en resposta a l'increment de CO2 atmosfèric i a la disponibilitat de nutrients. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 65:127-135.