Les espècies exòtiques de Catalunya. Resum del projecte EXOCAT 2012.

Andreu J, Pino J, Basnou C, Guardiola M, Ordóñez JL (2012) Les espècies exòtiques de Catalunya. Resum del projecte EXOCAT 2012.  http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN10_Fauna_salvatge_autoctona/Fauna_invasora_medi_natural/EXOCAT_2012_def.pdf

Native plant community response to alien plant invasion and removal.

Andreu J, Vilà M (2011) Native plant community response to alien plant invasion and removal. Management of Biological Invasions 2: 81-90.

Vegetation Response after Removal of the Invasive Carpobrotus Hybrid Complex in Andalucía, Spain.

Andreu J, Manzano E, Bartomeus I, Dana ED, Vilà M (2010) Vegetation Response after Removal of the Invasive Carpobrotus Hybrid Complex in Andalucía, Spain. Ecological Restoration 28: 440-448.

Gestió de les invasions vegetals a Catalunya. Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.

Andreu J, Vilà M (2009) Gestió de les invasions vegetals a Catalunya. Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Atzavara 18.

Anàlisi preliminar de la percepció i la gestió de les invasions vegetals en espais naturals protegits de Catalunya.

Andreu J, Vilà M, Pino J (2008) Anàlisi preliminar de la percepció i la gestió de les invasions vegetals en espais naturals protegits de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 74: 145-164.

Análisis de la gestión de las plantas exóticas en los espacios naturales españoles.

Andreu J, Vilà M (2007) Análisis de la gestión de las plantas exóticas en los espacios naturales españoles. Ecosistemas 16: 3.