Arnan X, Gracia M et al. Les pinedes de pinassa. Manuals de gestió d’hàbitats.

Gracia M, Ordoñez JL (eds.) (2011) Arnan X, Gracia M et al. Les pinedes de pinassa. Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Barcelona pp. 169.

Arnan X, Gracia M, et al. Les pinedes de pi roig. Manuals de gestió d’hàbitats.

Gracia M, Ordoñez JL (eds.) (2011) Arnan X, Gracia M, et al. Les pinedes de pi roig. Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Barcelona 99. 177.