Gestió de les invasions vegetals a Catalunya. Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.

Andreu J, Vilà M (2009) Gestió de les invasions vegetals a Catalunya. Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Atzavara 18.

Recuperación de la vegetación después de la eliminación de Carpobrotus spp. en la costa de Andalucía.

Andreu J, Manzano E, Bartomeus I, Dana ED, Vilà M (2009) Recuperación de la vegetación después de la eliminación de Carpobrotus spp. en la costa de Andalucía. Poster. 3º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Zaragoza, 11 novembre (pòster).

An assessment of stakeholder perceptions and management of noxious alien plants in Spain.

Andreu J, Vilà M, Hulme P (2009) An assessment of stakeholder perceptions and management of noxious alien plants in Spain. Environmental Management 43: 1244-1255 doi:10.1007/s00267-009-9280-1.

Análisis de riesgo de plantas potencialmente invasoras para España.

Vilà M, Andreu J, Basnou C, Gassó N (2009) Análisis de riesgo de plantas potencialmente invasoras para España. 3º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Zaragoza, 11 novembre (comunicació oral).

Análisis preliminar del estado de invasión de los ecosistemas acuáticos de Cataluña.

Andreu J, Pino J, Rodríguez-Labajos B, Munné A, Gassó N (2009) Análisis preliminar del estado de invasión de los ecosistemas acuáticos de Cataluña. 3º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Zaragoza, 11 novembre (comunicació oral).