Forest dynamics: A broad view of the evolution of the topic,including some revent regional contributions.

Terradas J (2005) Forest dynamics: A broad view of the evolution of the topic,including some revent regional contributions. Investigaciones Agrarias Sistemas y Recursos Forestales, Monográfico 525-537.

Biologia d’organismes i de sistemes. Reports de la Recerca a Catalunya: 1996-2002.

Terradas J, Llimona X (2005) Biologia d’organismes i de sistemes. Reports de la Recerca a Catalunya: 1996-2002. Institut d’Estudis Catalans pp. 255-302 (volum Ciències).