Efecte de la diferent disponibilitat d'aigua, nitrogen i fòsfor en la caiguda de virosta en un alzinar de les muntanyes de Prades.

Diego V, Capilla C, Rodà F (1996) Efecte de la diferent disponibilitat d'aigua, nitrogen i fòsfor en la caiguda de virosta en un alzinar de les muntanyes de Prades. Treballs del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 1:287-295.