Dades generals sobre la reproducció de briòfits a l'alta vall del Ter.

Lloret F (1989) Dades generals sobre la reproducció de briòfits a l'alta vall del Ter. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 57:53-60.

Colonización de excrementos de bóvido por Tayloria tenuis.

Lloret F (1989) Colonización de excrementos de bóvido por Tayloria tenuis. Anales del Jardín Botánico de Madrid 46:469-467.

Briófitos del alto valle del Ter.

Lloret F (1989) Briófitos del alto valle del Ter. Orsis 4:11-46.

Rebrotada d'Erica arborea i Arbutus unedo en front de tractaments experimentals de foc.

Canadell J, Lloret F (1989) Rebrotada d'Erica arborea i Arbutus unedo en front de tractaments experimentals de foc. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 87-90.

Estrategias de vida en briófitos: ensayo de su aplicación en briofloras locales.

Lloret F (1989) Estrategias de vida en briófitos: ensayo de su aplicación en briofloras locales. Anales del Jardín Botánico de Madrid 46:359-369.