Precipitation chemistry at a rural Mediterranean site: Between anthropogenic pollution and natural emissions.

Avila A, Alarcón M (2003) Precipitation chemistry at a rural Mediterranean site: Between anthropogenic pollution and natural emissions. Journal of Geophysical Research 108:1-11.

L'ús de la isotopia del N per determinar l'origen de la contaminació per nitrats en les aigües subterrànies a Osona (Catalunya).

Serrano J, Vitòria L, Soler A, Avila A (2003) L'ús de la isotopia del N per determinar l'origen de la contaminació per nitrats en les aigües subterrànies a Osona (Catalunya). Orsis 18:29-38.

Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2002.

Avila A, Terradas J (eds) (2003) Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2002. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 91 pp.

The chemistry of precipitation, throughfall and stemflow in two holm oak (Quercus ilex L.) forests under a contrasted pollution environment in NE Spain.

Rodrigo A, Avila A, Rodà F (2003) The chemistry of precipitation, throughfall and stemflow in two holm oak (Quercus ilex L.) forests under a contrasted pollution environment in NE Spain. The Science of the Total Environment 305:195-205.