Proposta i interès de la utilització de l'anàlisi d'escenaris per a la restauració de les zones afectades per grans incendis. Aplicació a l'incendi del Berguedà-Bages de 1994.

Gracia M, Solà-Morales F (1999) Proposta i interès de la utilització de l'anàlisi d'escenaris per a la restauració de les zones afectades per grans incendis. Aplicació a l'incendi del Berguedà-Bages de 1994. En III Congrés de Ciència del Paisatge: Paisatge i Turisme. Monografies de l'EQUIP 7, Barcelona, pp. 77-91.

Soil nitrogen dynamics.

Serrasolses I, Diego V, Bonilla D (1999) Soil nitrogen dynamics. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 223-235.

Biogeochemical models.

Avila A (1999) Biogeochemical models. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 297-312.

Modelització dels efectes del règim de tales de l'alzinar en la composició química de rieres del Montseny.

Avila A (1999) Modelització dels efectes del règim de tales de l'alzinar en la composició química de rieres del Montseny. In III i IV Trobades d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 279-282.

Procedència de les pluges a Catalunya.

Avila A, Alarcón M (1999) Procedència de les pluges a Catalunya. En Calbó J, Colomer J, Serra T (eds) El clima local. Quaderns 21, Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, Banyoles, pp. 99-116.

Throughfall and stemflow.

Bellot J, Avila A, Rodrigo A (1999) Throughfall and stemflow. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 209-222.

Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny.

Rodrigo A, Avila A, Gómez Bolea A (1999) Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny. In III i IV Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 283-288.

GOTILWA: An integrated model of water dynamics and forest growth.

Gracia C, Tello E, Sabaté S, Bellot J (1999) GOTILWA: An integrated model of water dynamics and forest growth. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 163-179.

Functional responses to thinning.

Gracia C, Sabaté S, Martínez JM, Albeza E (1999) Functional responses to thinning. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 329-338.

Nutrient distribution and cycling.

Escarré A, Rodà F, Terradas J, Mayor X (1999) Nutrient distribution and cycling. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 253-269.

Pàgines