La reconstrucció de paisatges forestals afectats per grans incendis.

Espelta JM (1999) La reconstrucció de paisatges forestals afectats per grans incendis. Silvicultura 27:6-9.