Memòria CREAF 1998

(1999) Memòria CREAF 1998. . : -.

Resum:

Soil nitrogen dynamics.

Serrasolses I, Diego V, Bonilla D (1999) Soil nitrogen dynamics. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 223-235.

Regeneració del càrritx a les franges de protecció contra incendis al Parc Natural del Garraf.

Casanovas A, Vilà M (1999) Regeneració del càrritx a les franges de protecció contra incendis al Parc Natural del Garraf. Buttletí de la Institució Catalana d'Història Natural 67:141-149.

Estudi de la biodiversitat a la conca del Besòs.

Carceller F, Iglesias V, Munné A, Prat N, Rieradevall M, Carmona JM, Font X, Chacón G, Fons J, Ibàñez JJ, Romo A (1999) Estudi de la biodiversitat a la conca del Besòs. Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, 180 pp.

Monthly and diurnal variations in food choice by Macaca fuscata yakui during the major fruiting season at Yakushima Island, Japan.

Domingo-Roura X, Yamagiwa J (1999) Monthly and diurnal variations in food choice by Macaca fuscata yakui during the major fruiting season at Yakushima Island, Japan. Primates 40:525-536.

Patterns and correlates of exotic and endemic plant taxa in the Balearic Islands.

Vilà M, Muñoz I (1999) Patterns and correlates of exotic and endemic plant taxa in the Balearic Islands. Ecologia Mediterranea 25:153-161.

Efectos de la introducción de especies vegetales en el funcionamiento de ecosistemas terrestres.

Vilà M (1999) Efectos de la introducción de especies vegetales en el funcionamiento de ecosistemas terrestres. Montes 55:26-30.

Preliminary analysis of the naturalized flora of northern Africa.

Vilà M, Meggaro Y, Weber E (1999) Preliminary analysis of the naturalized flora of northern Africa. Orsis 14:9-20.

Seguimiento de la regeneración vegetal post-incendio mediante el empleo del NDVI.

Díaz-Delgado R, Pons X (1999) Seguimiento de la regeneración vegetal post-incendio mediante el empleo del NDVI. In Castaño S, Quintanilla A (eds) Teledetección, Avances y Aplicaciones. Albacete, pp. 263-266.

Efectes demogràfics de la sequera del 1994 en espècies arbòries i arbustives mediterrànies.

Siscart D (1999) Efectes demogràfics de la sequera del 1994 en espècies arbòries i arbustives mediterrànies. Silvicultura 24:5-6

Pàgines