Patterns of genetic variability and habitat occupancy in Crepis triasii (Asteraceae) at different spatial scales: insights on evolutionary processes leading to diversification in continental islands.

Mayol M, Palau C, Rosselló JA, González-Martínez SC, Molins A, Riba M (2011) Patterns of genetic variability and habitat occupancy in Crepis triasii (Asteraceae) at different spatial scales: insights on evolutionary processes leading to diversification in continental islands. Annals of Botany doi: 10.1093/aob/mcr298.

Variabilidad genética de Taxus baccata en el Mediterráneo occidental: el papel de los procesos históricos y de la fragmentación del paisaje. En: A. Caritat (ed.), II Jornades sobre el teix a la Mediterrània occidental.

Mayol M, Dubreuil M, González-Martínez SC, Sebastiani F, Vendramin GG, Riba M (2011) Variabilidad genética de Taxus baccata en el Mediterráneo occidental: el papel de los procesos históricos y de la fragmentación del paisaje. En: A. Caritat (ed.), II Jornades sobre el teix a la Mediterrània occidental. Documents de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 1, Olot, pp. 103-106. ISBN: 978-84-9965-053-1.

Aspectos genéticos y demográficos de Taxus baccata en la Red de Parques Nacionales. En: L. Ramírez y B. Asensio (eds.), Proyectos de Investigación en Parques Nacionales 2007-2010.

Burgarella C, Berganzo E, Zabal-Aguirre M, Prada A, Iglesias S, Riba M, Mayol M, Vendramin GG, González-Martínez SC (2011) Aspectos genéticos y demográficos de Taxus baccata en la Red de Parques Nacionales. En: L. Ramírez y B. Asensio (eds.), Proyectos de Investigación en Parques Nacionales 2007-2010. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, pp. 125-137. ISBN: 978-84-8014-805-4.