Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis.

Espelta JM, Lloret F, Díaz-Delgado R, Pons X, Calvo E, Retana J (2004) Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis. In Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 34-37.

Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis.

Espelta JM, Retana J, Habrouk A (2004) Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis. In: Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 124-127.

Land use changes, natural regeneration patterns, and restoration practices after a large wildfire in NE Spain: Challenges for fire ecology and landscape restoration

Espelta JM, Rodrigo A, Habrouk A, Meghelli N, Ordóñez JL, Retana J (2002) Land use changes, natural regeneration patterns, and restoration practices after a large wildfire in NE Spain: Challenges for fire ecology and landscape restoration In Trabaud L, Prodon R (eds) Fire and Biological Processes. Backhuys Publishers, Leiden, pp. 315-324.

Seedling recruitment.

Retana J, Espelta JM, Gràcia M, Riba M (1999) Seedling recruitment. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 89-103.

Resprouting dynamics.

Espelta JM, Sabaté S, Retana J (1999) Resprouting dynamics. In Rodá F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 61-73.

Efectes del focs i mecanismes de regeneració de les plantes.

Lloret F, Retana J, Espelta JM (1996) Efectes del focs i mecanismes de regeneració de les plantes. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 141-156.

Supervivencia de plántulas de pino carrasco (Pinus halepensis ) y encina (Quercus ilex ) en bosques mixtos de ambas especies.

Espelta JM, Retana J, Gené C, Riba M (1993) Supervivencia de plántulas de pino carrasco (Pinus halepensis ) y encina (Quercus ilex ) en bosques mixtos de ambas especies. In Silva-Pando FJ, Vega G (eds) Congreso Forestal Español. Ponencias y comunicaciones. Vol. II, Xunta de Galicia, Lourizán, pp. 393-398.

Caracterización estructural de los encinares de Cataluña.

Gràcia M, Retana J, Espelta JM, Gené C (1993) Caracterización estructural de los encinares de Cataluña. In Silva-Pando FJ, Vega G (eds) Congreso Forestal Español. Ponencias y comunicaciones. Vol. I. Xunta de Galicia, Lourizán, pp. 377-380.