Post-fire Management of non-serotinous pine forests.

Retana J, Arnan X, Arianoutsou M, Barbati A, Kazanis D, Rodrigo A (2012) Post-fire Management of non-serotinous pine forests. In: (Moreira F, Arianoutsou M, Corona P & De las Heras J Eds) Post-fire management and restoration of southern European forests. Managing Forest Ecosystems Series, Vol. 24. Springer. ISBN 978-94-007-2207-1. pp. 151-170.

Post-fire Management of non-serotinous pine forests. In: Post-fire management and restoration of southern European forests (Moreira F, Arianoutsou M, Corona P & De las Heras J eds).

Retana J, Arnan X, Arianoutsou M, Barbati A, Kazanis D, Rodrigo A (2011) Post-fire Management of non-serotinous pine forests. In: Post-fire management and restoration of southern European forests (Moreira F, Arianoutsou M, Corona P & De las Heras J eds). Managing Forest Ecosystems Series, Vol. 24. Springer, pp. 329. ISBN 978-94-007-2207-1.

Caracterización del régimen de incendios forestales en el trópico Mexicano: el caso de Chiapas. En: Estado del Conocimiento de la Diversidad Biológica en Chiapas. CONABIO.

Román-Cuesta RM, Retana J, Gracia M (2010) Caracterización del régimen de incendios forestales en el trópico Mexicano: el caso de Chiapas. En: Estado del Conocimiento de la Diversidad Biológica en Chiapas. CONABIO. CONABIO.

Relación entre el grado de madurez del bosque y las comunidades de himenópteros voladores y micromamíferos en el Parque Nacional de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. En: Proyectos de investigación en parques nacionales: 2006-2009. L. Ramírez y B. A

Comas L, Arnan X, Gracia M, Retana J, Bosch J (2010) Relación entre el grado de madurez del bosque y las comunidades de himenópteros voladores y micromamíferos en el Parque Nacional de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. En: Proyectos de investigación en parques nacionales: 2006-2009. L. Ramírez y B. A sensio (Eds.). Organismo Autónomo de Parques Nacionales pp. 327-341.

Diseño y aplicación de una propuesta de aprendizaje cooperativo de los contendios del area de Ecología mediante el estudio de casos (inclou versió en anglés) . En “Hacia el espacio europeo de educación superior (EEES). Experiencias docentes innovadoras d

Rodrigo A, Martínez-Vilalta J, Piñol J, Lloret F, Ribas A, Retana J, Losarcos J (2009) Diseño y aplicación de una propuesta de aprendizaje cooperativo de los contendios del area de Ecología mediante el estudio de casos (inclou versió en anglés) . En “Hacia el espacio europeo de educación superior (EEES). Experiencias docentes innovadoras d e la UAB en ciencias sociales y en ciencias humanas”. Maite Martínez y Elena Añaños (eds.). Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior. Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol

Rodrigo A, Martínez-Vilalta J, Piñol J, Lloret F, Ribas A, Retana J, Losarcos J (2008) Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol ogies i en ciències de la salut”. Servei de Publicacions UAB. Bellaterra

Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis.

Espelta JM, Lloret F, Díaz-Delgado R, Pons X, Calvo E, Retana J (2004) Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis. In Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 34-37.

Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis.

Espelta JM, Retana J, Habrouk A (2004) Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis. In: Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 124-127.

Land use changes, natural regeneration patterns, and restoration practices after a large wildfire in NE Spain: Challenges for fire ecology and landscape restoration

Espelta JM, Rodrigo A, Habrouk A, Meghelli N, Ordóñez JL, Retana J (2002) Land use changes, natural regeneration patterns, and restoration practices after a large wildfire in NE Spain: Challenges for fire ecology and landscape restoration In Trabaud L, Prodon R (eds) Fire and Biological Processes. Backhuys Publishers, Leiden, pp. 315-324.

Seedling recruitment.

Retana J, Espelta JM, Gràcia M, Riba M (1999) Seedling recruitment. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 89-103.

Pàgines