Protocol per a l'avaluació de la restauració d'activitats extractives (Restocat).

Carabassa V, Ortiz O, Alcañiz JM (2012) Protocol per a l'avaluació de la restauració d'activitats extractives (Restocat). CREAF-Generalitat de Catalunya (Departament de territori i Sostenibilitat). ISBN 978-84-615-9033-9.

Utilización de fangos de depuradora en restauración. Manual de aplicación en actividades extractivas y terrenos marginales.

Alcañiz JM, Ortiz O, Carabassa V (2009) Utilización de fangos de depuradora en restauración. Manual de aplicación en actividades extractivas y terrenos marginales. Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat de Catalunya. 114p.

Utilització de fangs de depuradora en restauració: Manual d’aplicació en activitats extractives i terrenys marginals.

Alcañiz JM, Ortiz O, Carabassa V (2008) Utilització de fangs de depuradora en restauració: Manual d’aplicació en activitats extractives i terrenys marginals. Agència Catalana del Aigua, Generalitat de Catalunya, (1ª edició novembre 2008), 115p. ISBN 978-84-393-7936-2.