Diseño y aplicación de una propuesta de aprendizaje cooperativo de los contendios del area de Ecología mediante el estudio de casos (inclou versió en anglés) . En “Hacia el espacio europeo de educación superior (EEES). Experiencias docentes innovadoras d

Rodrigo A, Martínez-Vilalta J, Piñol J, Lloret F, Ribas A, Retana J, Losarcos J (2009) Diseño y aplicación de una propuesta de aprendizaje cooperativo de los contendios del area de Ecología mediante el estudio de casos (inclou versió en anglés) . En “Hacia el espacio europeo de educación superior (EEES). Experiencias docentes innovadoras d e la UAB en ciencias sociales y en ciencias humanas”. Maite Martínez y Elena Añaños (eds.). Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior. Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

Wildfires. In: J. Woodward (ed.). The Physical Geography of the Mediterranean.

Lloret F, Piñol J, Castellenou M (2009) Wildfires. In: J. Woodward (ed.). The Physical Geography of the Mediterranean. Oxford University Press 541- 558.

Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol

Rodrigo A, Martínez-Vilalta J, Piñol J, Lloret F, Ribas A, Retana J, Losarcos J (2008) Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol ogies i en ciències de la salut”. Servei de Publicacions UAB. Bellaterra

Internalization of vertical transport in ecosystems: the xylem of woody plants. A: Valladares F, Camacho A, Elosegui A, Gracia C, Estrada M. Unity in diversity. Reflections on Ecology after the Legacy of Ramon Margalef. Bilbao.

Piñol J, Martínez-Vilalta J, Loepfe L, Mencuccini M (2008) Internalization of vertical transport in ecosystems: the xylem of woody plants. A: Valladares F, Camacho A, Elosegui A, Gracia C, Estrada M. Unity in diversity. Reflections on Ecology after the Legacy of Ramon Margalef. Bilbao. Fundación BBVA. pp. 393-425.

Experiments per a la validació de models de propagació del foc.

Oliveras I, Piñol J, Viegas DX (2004) Experiments per a la validació de models de propagació del foc. In Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 56-59.

Acumulació de combustible i la paradoxa de l'extinció.

Piñol J (2004) Acumulació de combustible i la paradoxa de l'extinció. In Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 39-43.

Model calibration and uncertainty prediction of fire spread.

Piñol J, Salvador R, Beven K (2002) Model calibration and uncertainty prediction of fire spread. In Viegas DX (ed) Forest Fire Research & Wildland Fire Safety. Millpress, Rotterdam, pp. 1-13. ISBN 90-77017-72-0.

Efecte "memòria" de la sequera en l'ús de l'aigua i del nitrogen per part de Quercus ilex i Phillyrea latifolia en boscos mediterranis.

Peñuelas J, Filella I, Lloret F, Piñol J, Siscart D (2000) Efecte "memòria" de la sequera en l'ús de l'aigua i del nitrogen per part de Quercus ilex i Phillyrea latifolia en boscos mediterranis. In IV Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt ide l'Obac, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 145-148.

Element budgets in catchments.

Avila A, Bellot J, Piñol J (1999) Element budgets in catchments. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 283-296.

Water balance in catchments.

Piñol J, Avila A, Escarré A (1999) Water balance in catchments. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 273-282.

Pàgines