Ecometabolómica

(2013) Ecometabolómica. Investigación y Ciéncia. : -.

Diagnosi de l’estat de conservació de la biodiversitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Pino J, Basnou C (2012) Diagnosi de l’estat de conservació de la biodiversitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Informe inèdit. Barcelona Regional. Agencia Desenvolupament Urbà.

Modelo de proyección integral de dinámica forestal

Molowny-Horas R, Vayreda J, Gracia M, Martínez-Vilalta J, Retana J, Comas L (2012) Modelo de proyección integral de dinámica forestal. III Reunión sobre Modelización Forestal de la SECF. Cuadernos de la SECF, 34: 167-175.

Problemas Ambientales Globales: ¿qué saben nuestros alumnos y sus futuros educadores?

Muñoz A, Martín P, Peña J, Arillo MA (2012) Problemas Ambientales Globales: ¿qué saben nuestros alumnos y sus futuros educadores? XXV Encuentro de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Santiago de Compostela, septiembre (comunicación oral).

Estudi dels inputs per via atmosfèrica d'elements traça als ecosistemes de les muntanyes de Prades: anàlisi de briòfits, líquens i sòl

Achotegui-Castells A, Sardans J, Ribas A, Peñuelas J (2012) Estudi dels inputs per via atmosfèrica d'elements traça als ecosistemes de les muntanyes de Prades: anàlisi de briòfits, líquens i sòl. A: BUQUERAS X., LLAGOSTERA J., SANCHO M., SAURA P. (Coords). Actes de les terceres jornades sobre el bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades. Les polítiques de conservació del territori i la gestió del medi. Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. Generalitat de Catalunya. L'Espluga de Francolí. pp. 124-130.

Biochar application on a Mediterranean barley crop could reduce soil CH4, N2O and NH3 emissions

Ribas A, Llurba R, Ojeda G, Mattana S, Debrouk H, Sebastià T, Domene X (2012) Biochar application on a Mediterranean barley crop could reduce soil CH4, N2O and NH3 emissions (Póster) Workshop Biochar as option for sustainable resource management: An European Perspective - EU COST Action TD 1107. 24-25. Chania,

Ozone critical levels for Mediterranean forests

Alonso R, Calatayud V, Ribas A, Gerosa G, Díaz de Quijano M, Elvira S, Calvo E, Marzuoli R, Peñuelas J, Bussotti F, González-Fernández I (2012) Ozone critical levels for Mediterranean forests. Pollution workshop.

IberiAt. An Information System on Natural Variation of the Annual Plant Arabidopsis thaliana in the Iberian Peninsula.

Marcer A, Alonso-Blanco C, Escobar A, Garcia V, Picó X (2012) IberiAt. An Information System on Natural Variation of the Annual Plant Arabidopsis thaliana in the Iberian Peninsula.  Biodiversity Technologies Symposium. University of Oxford, UK, September 27-28.  pòster i comunicació oral.

The role of past and present landscape on plant invasion in the Mediterranean coast

Basnou C, Iguzguiza J, Pino J (2012) The role of past and present landscape on plant invasion in the Mediterranean coast. NEOBIOTA 2012 Halting Biological Invasions in Europe: from Data to Decisions, 7th European Conference on Biological Invasions. Pontevedra. 12-14 Septembre. (comunicació oral).

Unraveling the life history of successful invaders. Invited seminar.

Sol D (2012) Unraveling the life history of successful invaders. Invited seminar. University of Fribourg (Switzerland) December 18, 2012.

Pàgines