Sistemes naturals i diversitat biològica: sòls, Cap 11, p 409 – 468. En: Llebot JE (editor) “Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya”.

Alcañiz JM, Boixadera J, Felipó MT, Ortiz O, Poch RM (2010) Sistemes naturals i diversitat biològica: sòls, Cap 11, p 409 – 468. En: Llebot JE (editor) “Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya”. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, 1ª edició, desembre 2010, Barcelona, 1152 p. ISBN: 978-84-393-8615-5.

Sistemes naturals i diversitat biològica: sòls. In: Llebot, J. E. (Ed), Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Alcañiz JM, Boixadera J, Felipó MT, Ortiz O, Poch RM (2010) Sistemes naturals i diversitat biològica: sòls. In: Llebot, J. E. (Ed), Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Generalitat de Catalunya - Institut d'Estudis Catalans.

Evaluación de restauraciones efectuadas en actividades mineras: el caso de zonas enmendadas con lodos de depuradora (Poster). Libro de Actas pp 1231-1243.

Carabassa V, Serra E, Ortiz O, Alcañiz JM (2010) Evaluación de restauraciones efectuadas en actividades mineras: el caso de zonas enmendadas con lodos de depuradora (Poster). Libro de Actas pp 1231-1243. IV Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo, Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Granada, 21-24 septiembre de 2010. ISBN 978-84-15026-39-6 .