Memòria CREAF 2002

(2003) Memòria CREAF 2002. . : -.

Image Metadata: Compiled proposal and implementation.

Zabala A, Pons X (2003) Image Metadata: Compiled proposal and implementation. In Benes (ed) Geoinformation for European-wide Integration. Millpress, Rotterdam, pp.647-652.

Capacidad invasora de poblaciones insulares de Oxalis pes-caprae.

Gimeno I, Vilà M (2003) Capacidad invasora de poblaciones insulares de Oxalis pes-caprae. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 593-599.

Post-classification change detection with data from different sensors: some accuracy considerations.

Serra P, Pons X, Saurí D (2003) Post-classification change detection with data from different sensors: some accuracy considerations. International Journal of Remote Sensing 24:3311-3340.

VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Comunicaciones.

AEET – CREAF (2003) VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Comunicaciones. Soft Congres, Barcelona. ISBN 84-688-2620-0.

CREAF 1998-2003.

CREAF (2003) CREAF 1998-2003. CREAF, Bellaterra, 88 pp. (Versió castellana).

Are alien plants more competitive than their native conspecifics? A test using Hypericum perforatum L.

Vilà M, Gómez A, Maron JL (2003) Are alien plants more competitive than their native conspecifics? A test using Hypericum perforatum L. Oecologia 137:211-215.

Mechanisms underlying the impacts of exotic plant invasions.

Levine JM, Vilà M, D'Antonio CM, Dukes JS, Grigulis K, Lavorel S (2003) Mechanisms underlying the impacts of exotic plant invasions. Proceedings of the Royal Society London B 270:775-781.

A rigorous protocol for post-classification land cover and land use change detection.

Pons X, Serra P, Saurí D (2003) A rigorous protocol for post-classification land cover and land use change detection. In Benes (ed) Geoinformation for European-wide Integration. Millpress, Rotterdam, pp. 87-92.

Evolució metodològica i instrumental en la detecció de les cobertes i usos del sòl i en l’anàlisi dels seus canvis.

Serra P, Pons X, Saurí D (2003) Evolució metodològica i instrumental en la detecció de les cobertes i usos del sòl i en l’anàlisi dels seus canvis. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 71:21-37.

Pàgines