Memòria CREAF 2001

(2002) Memòria CREAF 2001. . : -.

Fast regeneration of the tussock grass Ampelodesmos mauritanica after clearing.

Vilà M, Casanovas A (2002) Fast regeneration of the tussock grass Ampelodesmos mauritanica after clearing. Ecologia Mediterranea 28:31-37.

Amenazas de las invasiones biológicas a la biodiversidad.

Vilà M (2002) Amenazas de las invasiones biológicas a la biodiversidad. In Valladares F (ed) Ciencia y medio ambiente. Segundas Jornadas científicas sobre medio ambiente del CCMA-CSIC. CCMA-CSIC, Madrid, pp. 29-32.

Indicis de naturalització de Pinus unicinata Ramond ex DC. al Turó de l'Home-Les Agudes (Parc Natural del Montseny-Barcelona).

Boada M, Duch J, Vilà M (2002) Indicis de naturalització de Pinus unicinata Ramond ex DC. al Turó de l'Home-Les Agudes (Parc Natural del Montseny-Barcelona). Bulletí de la Institució Catalana d'Història Natural 70:41-54.

Recruitment of two Opuntia species invading abandoned olive groves.

Gimeno I, Vilà M (2002) Recruitment of two Opuntia species invading abandoned olive groves. Acta Oecologica 23:239-246.

El proyecto MiraMon.

Pons X (2002) El proyecto MiraMon. La Vanguardia, suplement Novatec, 23 octubre.

Distribución y regeneración después del fuego de dos especies exóticas Ailanthus altissima y Robinia pseudoacacia en el parque de Collserola (Barcelona).

Meggaro Y, Vilà M (2002) Distribución y regeneración después del fuego de dos especies exóticas Ailanthus altissima y Robinia pseudoacacia en el parque de Collserola (Barcelona). Montes 68:25-33.

Comparative protective strategies of Cistus albidus and Quercus ilex facing photoinhibitory winter conditions.

Oliveira G, Peñuelas (2002) Comparative protective strategies of Cistus albidus and Quercus ilex facing photoinhibitory winter conditions. Environmental and Experimental Botany 47:281-289.

La teledetecció i els sistemes d'informació geogràfica.

Pons X (2002) La teledetecció i els sistemes d'informació geogràfica. In Àvila A, Terradas J (eds) Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2001.Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 75-78.

Paisaje forestal.

Piquél J, Gracia M (2002) Paisaje forestal. In García V (ed) Parc Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Canseco Editores, Madrid, pp. 153-164.

Pàgines