Causes i conseqüències de les invasions biològiques

Vilà M (2001) Causes i conseqüències de les invasions biològiques In Castells E, Terradas J (eds) Aula d'Ecologia. Cicles de conferències 1999 i 2000. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 131-135.

Espècies invasores als aiguamolls. Capítol 1: Les plantes.

Vilà M (2001) Espècies invasores als aiguamolls. Capítol 1: Les plantes. El Bruel 34:4-7.

Els boscos i el funcionament sostenible del planeta.

Gracia C (2001) Els boscos i el funcionament sostenible del planeta. In Castells E, Terradas J (eds) Aula d'Ecologia. Cicles de conferències 1999 i 2000. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 63-66.

Mapa ecològic de Barcelona.

Terradas J, Burriel JA (2001) Mapa ecològic de Barcelona. In Castells E, Terradas J (eds) Aula d'Ecologia. Cicles de conferències 1999 i 2000. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 145-148.

Muestreo de parámetros ecológicos y desarrollo de las bases de datos correspondientes, en el marco del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) en Catalunya.

Obon B, Comas L, Ibàñez JJ (2001) Muestreo de parámetros ecológicos y desarrollo de las bases de datos correspondientes, en el marco del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) en Catalunya. Forestalia 6:43-45.

Vulnerability to xylem embolism of two mediterranean sclerophylls and their ability to cope with extreme drought events.

Martínez-Vilalta J, Piñol J, Sauret M (1998) Vulnerability to xylem embolism of two mediterranean sclerophylls and their ability to cope with extreme drought events. The Earth's Changing Land GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change Abstracts. Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, pp. 68.

El paisatge de la Catalunya Central després dels grans incendis: alternatives de restauració i usos.

Espelta JM (2001) El paisatge de la Catalunya Central després dels grans incendis: alternatives de restauració i usos. Notícies de la ICHN 35:4-5.