Survey of the naturalised plants and vertebrates in peninsular Spain.

Vilà M, García-Berthou E, Sol D, Pino J (2001) Survey of the naturalised plants and vertebrates in peninsular Spain. Ecologia Mediterranea 27:55-67.

Estat actual i dinàmica de les poblacions de trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al Delta del Llobregat.

Pino J, de Roa E (2001) Estat actual i dinàmica de les poblacions de trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al Delta del Llobregat. Spartina 4:1-25.

Senecio pterophorus DC., una nova espècie vegetal pel al Baix Llobregat.

Pino J (2001) Senecio pterophorus DC., una nova espècie vegetal pel al Baix Llobregat. Spartina 4:2.