Memòria CREAF 1998

(1999) Memòria CREAF 1998. . : -.

Resum:

Preliminary analysis of the naturalized flora of northern Africa.

Vilà M, Meggaro Y, Weber E (1999) Preliminary analysis of the naturalized flora of northern Africa. Orsis 14:9-20.

Seguimiento de la regeneración vegetal post-incendio mediante el empleo del NDVI.

Díaz-Delgado R, Pons X (1999) Seguimiento de la regeneración vegetal post-incendio mediante el empleo del NDVI. In Castaño S, Quintanilla A (eds) Teledetección, Avances y Aplicaciones. Albacete, pp. 263-266.

Efectes demogràfics de la sequera del 1994 en espècies arbòries i arbustives mediterrànies.

Siscart D (1999) Efectes demogràfics de la sequera del 1994 en espècies arbòries i arbustives mediterrànies. Silvicultura 24:5-6

Vegetation mapping using digital colour orthoimages: a new methodology.

Campos M, March S, Salvat A, Pons X (1999) Vegetation mapping using digital colour orthoimages: a new methodology. Scientia gerundensis 24:13-25.

Empleo de imágenes de teledetección para el análisis de los niveles de severidad causados por el fuego.

Díaz-Delgado R, Pons X (1999) Empleo de imágenes de teledetección para el análisis de los niveles de severidad causados por el fuego. Revista de Teledetección 12:63-68.

Proposta i interès de la utilització de l'anàlisi d'escenaris per a la restauració de les zones afectades per grans incendis. Aplicació a l'incendi del Berguedà-Bages de 1994.

Gracia M, Solà-Morales F (1999) Proposta i interès de la utilització de l'anàlisi d'escenaris per a la restauració de les zones afectades per grans incendis. Aplicació a l'incendi del Berguedà-Bages de 1994. En III Congrés de Ciència del Paisatge: Paisatge i Turisme. Monografies de l'EQUIP 7, Barcelona, pp. 77-91.

Avaluació dels poblaments avifaunístics nidificants del massís del Montseny i àrees limítrofes.

Ribas J, Pons X (1999) Avaluació dels poblaments avifaunístics nidificants del massís del Montseny i àrees limítrofes. Monografies del Montseny 14:157-177.

A parametric model for estimating relations between unprecisely located field measurements and remotely sensed data.

Salvador R (1999) A parametric model for estimating relations between unprecisely located field measurements and remotely sensed data. Remote Sensing of Environment 67:99-107.

Soil nitrogen dynamics.

Serrasolses I, Diego V, Bonilla D (1999) Soil nitrogen dynamics. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 223-235.

Pàgines