Contribución al estudio de la vegetación halomorfa del Ebro medio.

Badia D, Sanz JA, Alcañiz JM (1992) Contribución al estudio de la vegetación halomorfa del Ebro medio. In Actes del Simposi Internacional Pius Font i Quer. Vol.II. Fanerogamia. Institut d'Estudis Illerdencs, Lleida, pp. 227-232.

Restauració del sòl en pedreres de roca calcària.

Jorba M, Vallejo R, Alcañiz JM, Josa R, Solé A (1992) Restauració del sòl en pedreres de roca calcària. Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals, Monografies 19, pp. 59-61.