The role of natural vegetation in the biogeochemistry of a natural landscape.

Serrano MM, Bellot J, Golley F (1992) The role of natural vegetation in the biogeochemistry of a natural landscape. Acta Oecologica 5, ser. 13:569-581.

Contribució a l'estudi dels sòls de Sant Llorenç de Munt.

Badia, D, Casals C, Ferrer E, Juncosa M, Palahí G, Verdaguer E, Vilà M (1992) Contribució a l'estudi dels sòls de Sant Llorenç de Munt. III Col.loqui de Naturalistes Vallesans. Annals del Centre Vallesà d'Estudis dels Ecosistemes Mediterranis 3: 192-197.

Efecte de la competència en la regeneració de l'arboç, Arbutus unedo L.

Vilà M (1992) Efecte de la competència en la regeneració de l'arboç, Arbutus unedo L. III Col.loqui de Naturalistes Vallesans. Annals del Centre Vallesà d'Estudis dels Ecosistemes Mediterranis 3: 165-167.

Comparative genet survival after fire in woody Mediterranean species.

López Soria L, Castell C (1992) Comparative genet survival after fire in woody Mediterranean species. Oecologia 91:493-499.

Variation in tissue element concentrations in Quercus ilex L. over a range of different soils.

Canadell J, Vilà M (1992) Variation in tissue element concentrations in Quercus ilex L. over a range of different soils. Vegetatio 99/100:273-282.

Estudio de la regeneración del pinar en el parque natural de Garraf.

Pita P (1992) Estudio de la regeneración del pinar en el parque natural de Garraf. I Trobada d'Estudiosos de Garraf. Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Monografia 19, pp. 47-48.

An archaic grazing system in the NE. Spain.

Bartolomé J, Franch J (1992) An archaic grazing system in the NE. Spain. In Thanos CA (ed) Proceedings of the International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems MEDECOS VI. University of Athens, pp. 80-86.

Variacions estivals del contingut hídric en garrigues i pinedes del Garraf. Relació amb el risc d'incendis.

Papió C (1992) Variacions estivals del contingut hídric en garrigues i pinedes del Garraf. Relació amb el risc d'incendis. Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Monografies 19, pp. 41-45.

Distribució de la càrrega ramadera al Pla de la Calma.

Franch J, J Bartolomé J (1992) Distribució de la càrrega ramadera al Pla de la Calma. In El Medi Natural 3, III Col.loqui de Naturalistes Vallesans. ADENC-CEEM, pp. 172-183.

Is primary production in holm oak forests nutrient limited? A correlational approach.

Mayor X, Rodà F (1992) Is primary production in holm oak forests nutrient limited? A correlational approach. Vegetatio 99/100:209-218.

Pàgines