Regeneració de comunitats vegetals mediterrànies després dels incendis.

Lloret F (1995) Regeneració de comunitats vegetals mediterrànies després dels incendis. Quaderns de Formació Agrària 2:45-48.