European BVOC emissions: A model comparison, and future emission trends from European forests. BG0064

Keenan T, Niinemets U, Gracia C, Noe S, Peñuelas J, Sabaté S (2008) European BVOC emissions: A model comparison, and future emission trends from European forests. BG0064 EGU2008-A-04247 BG4.1-1FR3P-0064.

SOA formation from stress induced BVOC emissions I. EGU2008-A-03145

Wildt J, Llusià J, Peñuelas J, Seco R, (et al) (2008) SOA formation from stress induced BVOC emissions I. EGU2008-A-03145 BG2.9-1FR1O-005. EGU 2008 Meeting Vienna, Biogeosciences.

Acumulació de metalls pessants en molses sotmeses a eixut.

Sardans J, Peñuelas J (2008) Acumulació de metalls pessants en molses sotmeses a eixut. UAB DIVULGA 11/2008.

El canvi climàtic altera i alterarà la vida als ecosistemes terrestres Catalans.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Garbulsky M, Carrillo B, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2008) El canvi climàtic altera i alterarà la vida als ecosistemes terrestres Catalans. L'Atzavara 16: 13-28.

Científics del CREAF mostren els efectes del canvi climàtic en un experiment de camp.

Peñuelas J, Prieto P, Llorens L, Estiarte M (2008) Científics del CREAF mostren els efectes del canvi climàtic en un experiment de camp. UAB DIVULGA 01/2008