The chemistry of precipitation, throughfall and stemflow in two holm oak (Quercus ilex L.) forests under a contrasted pollution environment in NE Spain.

Rodrigo A, Avila A, Rodà F (2003) The chemistry of precipitation, throughfall and stemflow in two holm oak (Quercus ilex L.) forests under a contrasted pollution environment in NE Spain. The Science of the Total Environment 305:195-205.

Association between forest type and forest history near Barcelona (Catalonia) - a GIS approach.

Basnou C, Guirado M, Pino J, Rodà F (2003) Association between forest type and forest history near Barcelona (Catalonia) - a GIS approach. Contributii Botanice 38:135-140.

Modelización de la dinámica de combustible en ecosistemas arbustivos mediterráneos.

Pla E, Rodà F, Gracia C (2003) Modelización de la dinámica de combustible en ecosistemas arbustivos mediterráneos. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 1243-1261.

Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica.

Vilà M, Rodà F, Ros J (eds) (2003) Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica. Institut d'Estudis Catalans, Sèrie jornades científiques 10, Barcelona, 412 pp. ISBN 84-7283-685-1.

La matriz del paisaje.

Rodà F (2003) La matriz del paisaje. In Folch R (ed) El territorio como sistema. Concepto y herramientas de ordenación. CUIMP, Centre Ernest Lluch, Territorio y Gobierno Visiones 3, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 43-55.

Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits.

Pino J, Comer KC, Rodà F, Guirado M, Ribas J (2003) Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 71:141-153.

Determinantes de la riqueza de avifauna con diverso interés para la conservación en el área metropolitama de Barcelona.

Pino J, Comer KE, Rodà F, Guirado M, Ribas J (2003) Determinantes de la riqueza de avifauna con diverso interés para la conservación en el área metropolitama de Barcelona. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 1015-1030.

Riqueza de especies de plantas no forestales en paisajes metropolitanos fragmentados: relación con el tamaño, la tipología y el grado de perturbación de las masas de bosque.

Guirado M, Pino J, Rodà F (2003) Riqueza de especies de plantas no forestales en paisajes metropolitanos fragmentados: relación con el tamaño, la tipología y el grado de perturbación de las masas de bosque. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 1187-1200.

Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Llusià J, Ogaya R, Ribas A, Llorens L, Mangiron M, Munné-Bosch S, Bruna P, Prieto P, Asensio D, Sardans J, Serrano L, Oliveira G, Castells E, Rodà F, Lloret F, Terradas J (2003) Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres. Treballs de la Societat Catalana de Biologia 54:65-84.

Efectos del cambio climático (sequía y calentamiento) en los procesos del suelo de ecosistemas arbustivos.

Estiarte M, Peñuelas J, Llorens L, Rodà F, Prieto P, Bruna P, Beier C, Schmidt I, Nielsen T, Emmet B, Sowerby A, Tietema A, Gorissen A, Filella I, Llusià J, Lloret F, Terradas J (2003) Efectos del cambio climático (sequía y calentamiento) en los procesos del suelo de ecosistemas arbustivos. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 835-857.

Pàgines