Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Llusià J, Ogaya R, Ribas A, Llorens L, Mangiron M, Munné-Bosch S, Bruna P, Prieto P, Asensio D, Sardans J, Serrano L, Oliveira G, Castells E, Rodà F, Lloret F, Terradas J (2003) Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres. Treballs de la Societat Catalana de Biologia 54:65-84.

Efectos del cambio climático (sequía y calentamiento) en los procesos del suelo de ecosistemas arbustivos.

Estiarte M, Peñuelas J, Llorens L, Rodà F, Prieto P, Bruna P, Beier C, Schmidt I, Nielsen T, Emmet B, Sowerby A, Tietema A, Gorissen A, Filella I, Llusià J, Lloret F, Terradas J (2003) Efectos del cambio climático (sequía y calentamiento) en los procesos del suelo de ecosistemas arbustivos. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 835-857.

Efectes del canvi climàtic (eixut i escalfament) en una brolla del Garraf: resultats dels projectes Climoor i Vulcan.

Estiarte M, Peñuelas J, Llorens L, Bruna P, Prieto P, Filella I, Llusià J, Lloret F, Rodà F (2003) Efectes del canvi climàtic (eixut i escalfament) en una brolla del Garraf: resultats dels projectes Climoor i Vulcan. In IV Trobada d'Estudiosos del Garraf. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 65-74.

BVOCs: Plant defense against climate warming?

Peñuelas J., Llusià J. (2003) BVOCs: Plant defense against climate warming?. Trends in Plant Science. 8: 105-109.
Enllaç
Doi: 10.1016/S1360-1385(03)00008-6

Resum:

Plants emit a substantial amount of biogenic volatile organic compounds (BVOCs) into the atmosphere. These BVOCs represent a large carbon loss and can be up to ∼10% of that fixed by photosynthesis under stressful conditions and up to 100 g C m-2 per year in some tropical ecosystems. Among a variety of proven and unproven BVOC functions in plants and roles in atmospheric processes, recent data intriguingly link emission of these compounds to climate. Ongoing research demonstrates that BVOCs could protect plants against high temperatures. BVOC emissions are probably increasing with warming and with other factors associated to global change, including changes in land cover. These increases in BVOC emissions could contribute in a significant way (via negative and positive feedback) to the complex processes associated with global warming.

Llegeix més