Llebot E. (ed). Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Diaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2011) Llebot E. (ed). Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 373-407.

Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2010) Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. pp. 373-407.

Towns and biodiversity facing . climate change. A Ciudades + verdes.

Terradas J (2009) Towns and biodiversity facing . climate change. A Ciudades + verdes. 2ond Landscape Urban Forum, Vitoria-Gasteiz. Pp. 79-84.

Climate change and phenology, adaptation, migration and extinction in plant species.In Climate Change and Systematics,

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, LLusià J, Sardans J, Jump A, Garbulsky M, Coll M, Diaz de Quijano M, Seco R, Salvador Blanch J, Owen S, Curiel J, Carnicer J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2008) Climate change and phenology, adaptation, migration and extinction in plant species.In Climate Change and Systematics, Trinity College Dublin pp. 16.

Climate change effects on Mediterranean forests: from observations to experimentation, from genetics to remote sensing.

Peñuelas J., Estiarte M, Ogaya R, Filella I, Jump A, Garbulsky M, Sardans J., Llusià J, Seco R, Alessio G., Hunt J, Owen S, Asensio D, Prieto P, Ribas A, Carrillo B, Blanch S, Coll M, Kefauer S, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2007) Climate change effects on Mediterranean forests: from observations to experimentation, from genetics to remote sensing. Afforestation and sustainable forests as means to combat desertification. 16-19 April Jerusalem, Israel, p. 50.

Diversidad genética molecular de especies y poblaciones faunísticas. El ejemplo del macaco japonés (Macaca fuscata)

Domingo-Roura X, Lorente R, Whiteley R, Fernández G, Jaén B, Terradas J (2006) Diversidad genética molecular de especies y poblaciones faunísticas. El ejemplo del macaco japonés (Macaca fuscata) Diversidad Biológica y Biodiversidad pp. 119-124

Pròleg del llibre Ecología con números.

Terradas J (2006) Pròleg del llibre Ecología con números. Lynx, Edicions, Barcelona, 450 pp.

Coordinador d’articles sobre medi ambient i redactor de diversos articles a la Gran Enciclopèdia de Barcelona (publicats volums 1 i 2).

Terradas J (2005) Coordinador d’articles sobre medi ambient i redactor de diversos articles a la Gran Enciclopèdia de Barcelona (publicats volums 1 i 2). Fundació Enciclopèdia Catalana.

Els boscos i l'home a Catalunya: una aproximació socioecològica.

Terradas J (2004) Els boscos i l'home a Catalunya: una aproximació socioecològica. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 11-26.

Valoracions ètiques i polítiques de la diversitat des de l'ecologia.

Terradas J (2004) Valoracions ètiques i polítiques de la diversitat des de l'ecologia. In Bastardas A (ed) Diversitats: Llengües, espècies i ecologies. Empúries, Barcelona, pp. 168-194.

Pàgines