Comportament depredador de les aranyes Argiope lobata (Pallas 1972) i Argiope bruennichi (Scopoli 1772) (Araneae, Araneidae).

Bartolomé J (1990) Comportament depredador de les aranyes Argiope lobata (Pallas 1972) i Argiope bruennichi (Scopoli 1772) (Araneae, Araneidae). In El Medi Natural del Vallés. ADENC-CEEV, Sabadell, pp. 78-83.

L'anàlisi dimensional com un mètode de predicció de la biomassa dins un bosc.

Canadell J (1990) L'anàlisi dimensional com un mètode de predicció de la biomassa dins un bosc. In El Medi Natural del Vallés, vol. 2. ADENC-CEEV, Sabadell, pp. 51-56.

Water budget of a broadleaved sclerophyllous forested catchment.

Avila A, Rodà F (1990) Water budget of a broadleaved sclerophyllous forested catchment. In Hoghart JC, Posthumus CWS, Wamerdam PMM (eds) Hydrological research basins and the environment. The Netherlands Organisation for Applied Scientific Reseasrch, The Hague, pp. 29-40.

Degradació dels sòls i canvi climàtic.

Terradas J (1990) Degradació dels sòls i canvi climàtic. In Cousteau JY, Dumont R, Goldsmith E, King A, Medvedev ZA, Lutzenberger J Una sola terra. Gustavo Gili, Barcelona, pp. 59-65.

Coexistencia de tres especies simpátridas del género Camponotus Mayr (Hymenoptera Formicidae).

Cerdà X, Alsina A, Retana J, Bosch J (1990) Coexistencia de tres especies simpátridas del género Camponotus Mayr (Hymenoptera Formicidae). In Arias de Reyna L, Recuerda P, Redondo T (eds) Principios en Etología. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, pp. 117-130.