CREAForum 2010-3 (Català)

(2010) CREAForum 2010-3 (Català). . : -.

CREAForum 2010-4 (Català)

(2010) CREAForum 2010-4 (Català). . : -.

CREAForum 2010-1 (Español)

(2010) CREAForum 2010-1 (Español). . : -.

CREAForum 2010-2 (Español)

(2010) CREAForum 2010-2 (Español). . : -.

CREAForum 2010-3 (Español)

(2010) CREAForum 2010-3 (Español). . : -.

CREAForum 2010-4 (Español)

(2010) CREAForum 2010-4 (Español). . : -.

Memòria CREAF 2009

(2010) Memòria CREAF 2009. . : -.

CREAForum 2010-1 (Català)

(2010) CREAForum 2010-1 (Català). . : -.

CREAForum 2010-2 (Català)

(2010) CREAForum 2010-2 (Català). . : -.

Obtención de la temperatura de la superfície terrestre a partir de la serie histórica LANDSAT.

Jiménez Muñoz JC, Sobrino JA, Cristóbal J, Sòria G, Ninyerola M, Pons X, Hidalgo V, Franch B, Romaguera M, Oltra-Carrió R, Julien Y, Mattar C (2010) Obtención de la temperatura de la superfície terrestre a partir de la serie histórica LANDSAT. Revista de Teledetección 33: 53-63.

Pàgines