Image compression effects in visual analysis.

Zabala A, Pons X, Aulí F, Serra J (2008) Image compression effects in visual analysis. Proc. SPIE International Conference on Satellite Data Compression, Communication and Processing, Vol. 7084, 708405 (2008) DOI:10.1117/12.794749.

Semblança del Dr. Oriol de Bolòs i Capdevila (in memoriam)",

Pons X (2008) Semblança del Dr. Oriol de Bolòs i Capdevila (in memoriam)", http://scg.iec.cat/Scg7/Scg72/S720067a.htm, 14:6-9.

Base Topogràfica de Catalunya 1:5 000 v2.0 en format vectorial. 82 DVD produïts en el marc del Conveni amb l'ICC

Pons X (2008) Base Topogràfica de Catalunya 1:5 000 v2.0 en format vectorial. 82 DVD produïts en el marc del Conveni amb l'ICC CREAF-ICC

Ecologia del Paisatge i Ordenació del Territori.

Pino J (coordinador) (2008) Ecologia del Paisatge i Ordenació del Territori. CREAF 2003-2008 pp 122-132

Interactive transmission of spectrally wavelet-transformed hyperspectral data.

Monteagudo JL, Bartrina J, Aulí F, Serra J, Zabala A, Pons X. (2008) Interactive transmission of spectrally wavelet-transformed hyperspectral data. Proc. SPIE International Conference on Satellite Data Compression, Communication and Processing, Vol. 7084, 708405 (2008) DOI:10.1117/12.794749.

Assessor científic de l'article “Regreso al futuro”

Claramunt B (2008) Assessor científic de l'article “Regreso al futuro” National Geographic vol. 23 núm. 6.

European BVOC emissions: A model comparison, and future emission trends from European forests. BG0064

Keenan T, Niinemets U, Gracia C, Noe S, Peñuelas J, Sabaté S (2008) European BVOC emissions: A model comparison, and future emission trends from European forests. BG0064 EGU2008-A-04247 BG4.1-1FR3P-0064.

Esmenes orgàniques per millorar l'estabilitat estructural del sòl mediterrani.

Ojeda G (2008) Esmenes orgàniques per millorar l'estabilitat estructural del sòl mediterrani. UAB Divulga, 10/2008, 1pp.

Reflexions sobre el canvi climàtic.

Terradas J (2008) Reflexions sobre el canvi climàtic. FRC- Revista de Debat polític 16: 71-75.

Els Promotors són els que fan la planificació del territori a casa nostra?. In Ferran A, Casas C (eds). La Cultura del No. El conflicte ambiental i territorial a Catalunya.

Terradas J (2008) Els Promotors són els que fan la planificació del territori a casa nostra?. In Ferran A, Casas C (eds). La Cultura del No. El conflicte ambiental i territorial a Catalunya. Eumo Editorial, Universitat de Vic.pp. 59-68.

Pàgines