Aleppo pine regeneration after fire along an aridity gradient. In De las Heras J, Brebbia CA, Viegas D, Leone V. (Eds). Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires I. ISBN 1743-3541.

De las Heras J, López-Serrano F, Eugenio M, Espelta J. (2008) Aleppo pine regeneration after fire along an aridity gradient. In De las Heras J, Brebbia CA, Viegas D, Leone V. (Eds). Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires I. ISBN 1743-3541. WittPress, SouthHampton UK. pp 289-295.

Estrés hídrico: ecofisiología y escalas de la sequía. En: VALLADARES,F.(ed.). *Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante*. 2ª edidción. Naturaleza y Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. pp. 165-192

VALLADARES, F., VILAGROSA, A., PEÑUELAS, J., OGAYA, R., CAMARERO, J.J., (2008) Estrés hídrico: ecofisiología y escalas de la sequía. En: VALLADARES,F.(ed.). *Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante*. 2ª edidción. Naturaleza y Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. pp. 165-192

La compressió amb pèrdua en imatges destinades a la generació de cartografia temàtica: Nous resultats.

Zabala A, Pons X (2008) La compressió amb pèrdua en imatges destinades a la generació de cartografia temàtica: Nous resultats. Actes del II Congrés Català de Geografia. Barcelona. 29, 30 i 31 de maig de 2008.

Contaminació atmosfèrica.

Avila A. (Coordinadora capítol) (2008) Contaminació atmosfèrica. CREAF 2003-2008 ISBN: 978-84-935221-03.

Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol

Rodrigo A, Martínez-Vilalta J, Piñol J, Lloret F, Ribas A, Retana J, Losarcos J (2008) Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol ogies i en ciències de la salut”. Servei de Publicacions UAB. Bellaterra

Hundred of the most invasive alien species in Europe, In: DAISIE Handbook

Vilà M, Basnou C, Gollasch S, Josefsson M, Pergl J, Scalera R (2008) Hundred of the most invasive alien species in Europe, In: DAISIE Handbook Springer Dordrecht-Heidelberg ISBN 978-3-540-99500-5

¿Existen los buenos invasores? El problema de los animales para sobrevivir en nuevos ambientes. En: M. Vilà et al. (eds.),

Sol D (2008) ¿Existen los buenos invasores? El problema de los animales para sobrevivir en nuevos ambientes. En: M. Vilà et al. (eds.), Invasiones biológicas.CSIC, Madrid pp. 65-76.

Assessing the risks to Mediterranean islands ecosystems from allien plant introductions. In: B. Tokarska-Guzik, G. Brundu, J.H. Brock, L.E. Child, P. Pysek, C. Daehler (eds.) Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management, pp. 39-56

Hulme P, Brundu G, Camarda I, Dalias I, Lambdon P, Lloret F, Medail F, Moragues E, Suehs C, Traveset A, Vilà M (2008) Assessing the risks to Mediterranean islands ecosystems from allien plant introductions. In: B. Tokarska-Guzik, G. Brundu, J.H. Brock, L.E. Child, P. Pysek, C. Daehler (eds.) Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management, pp. 39-56 . Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

Seguimiento multitemporal de la inundación invernal de arrozales a través de imágenes de satélite. Publicat a: Hernández L, Parreño J M (Eds.),

Moré G, Serra P, Domingo C, Pons X (2008) Seguimiento multitemporal de la inundación invernal de arrozales a través de imágenes de satélite. Publicat a: Hernández L, Parreño J M (Eds.), Tecnologías de la Información. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC. Las Palmas de Gran Canaria. Pp. 92-105. ISBN: 978-84-96971-53-0.

Combinació de dades ràster-vector mitjançant l'enriquiment d'una base SIGPAC amb teledetecció.

Serra P, Moré G, Pons X (2008) Combinació de dades ràster-vector mitjançant l'enriquiment d'una base SIGPAC amb teledetecció. Actes del II Congrés Català de Geografia. Barcelona, 29 al 31 de maig de 2008.

Pàgines