Aula d’Ecologia. Cicle de Conferències 2007

Avila A, Terradas J (eds) (2008) Aula d’Ecologia. Cicle de Conferències 2007 Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra. ISBN: 978-84-490-2532-7.

Utilització de fangs de depuradora en restauració: Manual d’aplicació en activitats extractives i terrenys marginals.

Alcañiz JM, Ortiz O, Carabassa V (2008) Utilització de fangs de depuradora en restauració: Manual d’aplicació en activitats extractives i terrenys marginals. Agència Catalana del Aigua, Generalitat de Catalunya, (1ª edició novembre 2008), 115p. ISBN 978-84-393-7936-2.

Evaluación y Prevención de Riesgos Ambientales en Centroamérica.

Andrés P, Rodríguez R (2008) Evaluación y Prevención de Riesgos Ambientales en Centroamérica. Documenta Universitaria, Girona. 400pp ISBN 978-84-96742-37-6.