Utilització de fangs de depuradora en restauració: Manual d’aplicació en activitats extractives i terrenys marginals.

Alcañiz JM, Ortiz O, Carabassa V (2008) Utilització de fangs de depuradora en restauració: Manual d’aplicació en activitats extractives i terrenys marginals. Agència Catalana del Aigua, Generalitat de Catalunya, (1ª edició novembre 2008), 115p. ISBN 978-84-393-7936-2.

Aprofitament de fangs de depuradora en la restauració de pedreres. In: A. Freixes (editor). Volum de ponències de les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals: tractament i valorització de fangs.

Alcañiz JM, Carabassa V, Ortiz O (2008) Aprofitament de fangs de depuradora en la restauració de pedreres. In: A. Freixes (editor). Volum de ponències de les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals: tractament i valorització de fangs. Agència Catalana de l’Aigua, 664 p. pp: 315 – 326 B-39458-2008.