Coste de eliminación de plantas invasoras en España.

Andreu J, Vilà M (2008) Coste de eliminación de plantas invasoras en España. In: (Vilà M, Valladares F, Traveset A, Santamaría L, Castro P Eds.). Invasiones Biológicas. CSIC-Divulgación. Madrid. pp. 207-210.

Anàlisi preliminar de la percepció i la gestió de les invasions vegetals en espais naturals protegits de Catalunya.

Andreu J, Vilà M, Pino J (2008) Anàlisi preliminar de la percepció i la gestió de les invasions vegetals en espais naturals protegits de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 74: 145-164.