CREAForum 2008-3 (Español)

(2008) CREAForum 2008-3 (Español). . : -.

CREAForum 2008-4 (Català)

(2008) CREAForum 2008-4 (Català). . : -.

CREAForum 2008-4 (Español)

(2008) CREAForum 2008-4 (Español). . : -.

Memòria CREAF 2007

(2008) Memòria CREAF 2007. . : -.

CREAForum 2008-1 (Català)

(2008) CREAForum 2008-1 (Català). . : -.

CREAForum 2008-1 (Español)

(2008) CREAForum 2008-1 (Español). . : -.

CREAForum 2008-2 (Català)

(2008) CREAForum 2008-2 (Català). . : -.

CREAForum 2008-2 (Español)

(2008) CREAForum 2008-2 (Español). . : -.

CREAForum 2008-3 (Català)

(2008) CREAForum 2008-3 (Català). . : -.

La compressió amb pèrdua en imatges destinades a la generació de cartografia temàtica: Nous resultats.

Zabala A, Pons X (2008) La compressió amb pèrdua en imatges destinades a la generació de cartografia temàtica: Nous resultats. Actes del II Congrés Català de Geografia. Barcelona. 29, 30 i 31 de maig de 2008.

Pàgines