L'espai metropolità barceloní: reptes i limitacions ambientals.

Andrés P (2002) L'espai metropolità barceloní: reptes i limitacions ambientals. In Àvila A, Terradas J (eds) Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2001.Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 63-68.