Programa CREAF versió 38.07/X. Gestió i control de les operacions de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya.

Gracia C (1990) Programa CREAF versió 38.07/X. Gestió i control de les operacions de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. CREAF, 262 pp.

A review of small catchment studies in Western Europe producing hydrochemical budgets.

Hornung M, Rodà F, Langan SJ (1990) A review of small catchment studies in Western Europe producing hydrochemical budgets. Air Pollution Research Report 28, European Comssion, Brussel·les, 182 pp.