Effectes de la sequera sobre l'alzinar mediterrani a Prades.

Martínez-Vilalta J, Mangirón M, Ogaya R, Lloret F, Mastrantonio M, Piñol J, Sardans J, Terradas J, Peñuelas J (1999) Effectes de la sequera sobre l'alzinar mediterrani a Prades. Treb. Cent. Hist. Nat. Conca de Barberà 2:49-60

Arquitectura hidràulica, vulnerabilitat a l'embolisme i resistència a la sequera en plantes llenyoses.

Martínez-Vilalta J, Piñol J (1999) Arquitectura hidràulica, vulnerabilitat a l'embolisme i resistència a la sequera en plantes llenyoses. Orsis 14:129-157.

Vulnerability to xylem embolism of two mediterranean sclerophylls and their ability to cope with extreme drought events.

Martínez-Vilalta J, Piñol J, Sauret M (1998) Vulnerability to xylem embolism of two mediterranean sclerophylls and their ability to cope with extreme drought events. The Earth's Changing Land GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change Abstracts. Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, pp. 68.