Effectes de la sequera sobre l'alzinar mediterrani a Prades.

Martínez-Vilalta J, Mangirón M, Ogaya R, Lloret F, Mastrantonio M, Piñol J, Sardans J, Terradas J, Peñuelas J (1999) Effectes de la sequera sobre l'alzinar mediterrani a Prades. Treb. Cent. Hist. Nat. Conca de Barberà 2:49-60

Estimating live fine fuels moisture content using meteorologically-based indices.

Viegas DX, Piñol J, Viegas MT, Ogaya R (2001) Estimating live fine fuels moisture content using meteorologically-based indices. International Journal of Wildland Fire 10:223-240.