Els incendis forestals a Catalunya de principi del segle XX a partir de fons periodístiques.

Lloret F, Bendinelli I. (2006) Els incendis forestals a Catalunya de principi del segle XX a partir de fons periodístiques. Orsis 21: 83-91