Summer fluctuations of water content in plant components in Garraf (Barcelona) garrigues and pine woodlands. Relationship with fire hazard.

Papió C (1989) Summer fluctuations of water content in plant components in Garraf (Barcelona) garrigues and pine woodlands. Relationship with fire hazard. In Di Castri F, Floret C, Rambal S, Roy J (eds) Time-scale and water stress. Proceedings 5th International Conference on Mediterranean-Type ecosystems. IUBS, Paris, pp. 233-237.

Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga.

Badia D (1989) Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga. Institut d'Estudis del Baix Cinca-IEA, Fraga, 71 pp.

Producción secundaria de artrópodos estimada mediante trampas de emergencia en dos bosques del Montseny (Barcelona).

Ascaso C (1989) Producción secundaria de artrópodos estimada mediante trampas de emergencia en dos bosques del Montseny (Barcelona). Orsis 4:81-98.

Densitat i contingut de nutrients de les branques de faig durant el procés de descomposició.

Castell C (1989) Densitat i contingut de nutrients de les branques de faig durant el procés de descomposició. Orsis 4:55-68.

Protocol per a l'estudi de la rebrotada de la vegetació en àrees cremades.

Castell C, López Soria L (1989) Protocol per a l'estudi de la rebrotada de la vegetació en àrees cremades. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 79-82.

Recuperación de la vegetación mediterránea tras los incendios del verano de 1986: implicaciones para su conservación.

López Soria L, Castell C (1989) Recuperación de la vegetación mediterránea tras los incendios del verano de 1986: implicaciones para su conservación. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 83-86.

Els sistemes de pasturatge al Pla de La Calma.

Bartolomé J, Franch J (1989) Els sistemes de pasturatge al Pla de La Calma. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 73-78.

Some regularities in invertebrate succession in different microhabitats on pine stumps.

Franch J (1989) Some regularities in invertebrate succession in different microhabitats on pine stumps. Orsis 4:69-80.

Los suelos en Fraga.

Badia D (1989) Los suelos en Fraga. Cartografía y evolución. IEA, CSIC, Zaragoza, 207 pp.

Efectes de la competència i de la topografía local sobre el creixement del faig.

Palomar A (1989) Efectes de la competència i de la topografía local sobre el creixement del faig. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 97.

Pàgines