MiraBosc: un programa gestor de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya.

Vayreda J (2000) MiraBosc: un programa gestor de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Silvicultura 29:7-9.