Marcadores microsatélites en el tejón (Meles meles).

Domingo-Roura X, MacDonald DW, Roy MS, Wayne RK, Terradas J (1997) Marcadores microsatélites en el tejón (Meles meles). III Jornadas Españolas de conservación y Estuido de mamíferps, I Jornadas Ibéricas sobre la Nutria. Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Castelló d'Empúries, SECEM, pp. 23.

Homenatge a A. Vilalta.

Terradas J (1997) Homenatge a A. Vilalta. Catalunya Forestal 43:3-4.

Estudis del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) sobre ecosistemes terrestres.

Terradas J (1997) Estudis del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) sobre ecosistemes terrestres. In Recerques i reflexions sobre el medi ambient a Catalunya. Fundació Catalana per a la Recerca, 158 pp. Barcelona, pp. 117-140.

Bosques, silvicultura y desafíos ambientales.

Terradas J (1997) Bosques, silvicultura y desafíos ambientales. Ecosistemas 20-21, pp. 8-13

Un nuevo concepto de inventario forestal.

Gracia C, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X, Terradas J (1997) Un nuevo concepto de inventario forestal. Proceedings XI World Forestry Congress. Vol I, Antalya, p. 43.

Preliminary results on dissolved inorganic 13C and 14C content of a CO2 rich mineral spring of Catalonia (NE Spain) and of plants growing in its surroundings.

Piñol J, Terradas J (1997) Preliminary results on dissolved inorganic 13C and 14C content of a CO2 rich mineral spring of Catalonia (NE Spain) and of plants growing in its surroundings. In Raschi A, Miglietta F, Tognetti R, van Gardingen PR (eds) Plant responses to elevated CO2. Evidence from natural springs. Cambridge University Press, Cambrige, pp. 165-173.