Response to NH4+-N fertilization of Xeric Torriorthent soils from middle Ebro Basin (Spain).

Badia D, Alcañiz JM (1996) Response to NH4+-N fertilization of Xeric Torriorthent soils from middle Ebro Basin (Spain). Fertilizer Research 43:217-221.

Efectes dels incendis forestals sobre el sòl. In Terradas J (ed) Ecologia del foc.

Alcañiz JM, Serrasolsas I, Vallejo R (1996) Efectes dels incendis forestals sobre el sòl. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 111-130.

Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora.

Alcañiz JM, Comellas L, Pujolà M (1996) Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora. Recuperació de terrenys marginals. Junta de Sanejament, Barcelona, 69 pp.

Contribution of sewage sludge to erosion control in the rehabilitation of limestone quarries.

Sort X, Alcañiz JM (1996) Contribution of sewage sludge to erosion control in the rehabilitation of limestone quarries. Land Degradation & Development 7:69-76.